Cẩm Nang ĐHTLVN tại Âu Châu 2018

Các bạn hãy bấm vào link dưới để mở ra Cẩm Nang Đại Hội Tin Lành VN tại Âu Châu 2018

Cam nang 2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s