Lễ Ngũ Tuần 20.05.2018

Kính gửi quí vị Thân, tín hữu.
“Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất”  Công vụ các sứ đồ 1:8
Hội thánh Tin Lành Việt nam Stuttgart sẽ tổ chức Lễ ngũ Tuần vào ngày 20.05.2018, tại Lukaskirche Blumenstrasse 23, 70839 Gerlingen.
Diễn giả Mục sư Emmanuel Ndoma đến từ ủy ban truyền giáo liên văn hoá thuộc tỉnh Bayern (Referat Mission Interkulturell. Evang-Luth.Kirche in Bayern)
chúng tôi kính mời toàn thể quí vị thân và tín hữu đến tham dự lễ thờ phượng, sau buổi lễ Hội thánh có thông công cà phê bánh ngọt, rất vui mừng được đón tiếp quí vị.
Thân mến trong Chúa
Ms Nguyễn Đức Đảo
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s