Contact

Địa chỉ thờ phượng:
Evangelische Lukasgemeinde
Blumenstr. 23
70839 Gerlingen

Giờ thờ phượng: 
Chúa Nhật 13:00 – 17:00 hằng tuần
(xin lưu ý các thông báo để biết thêm các thông tin thay đổi)

Email:
hoithanhstg@gmail.com

p1020751

Advertisements