About

Được thành lập vào đầu năm 1991 do Mục Sư Nguyễn Thiện Trung (hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ), và trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu, Hội Thánh Stuttgart hiện nay đang thờ phượng Chúa tại một nhà thờ Đức với số con dân Chúa của khoảng 30 gia đình. Quản nhiệm chính của Hội Thánh là Mục Sư Nguyễn Duy Khánh, ngoài ra còn có một quản nhiệm phó là thầy truyền đạo Nguyễn Đức Đảo. Ban Chấp Hành gồm 1 thư ký, 1 thủ quĩ và 3 nghị viên. Con dân Chúa nhóm lại đều đặn mỗi Chúa Nhật, kể cả mùa hè, có gia đình ở xa đến hơn 100 cây số mà vẫn trung tín thờ phượng Chúa. Hội Thánh có nhiều ban ngành khác nhau như Ban Tôn Vinh Thờ Phượng, Ban Phụ Nữ, Ban Báo Chí, Ban Thanh Thiếu Niên, Thiếu Nhi … và các ban ngành đều rất tất bật với nhiều công việc. Bên cạnh đó, Hội Thánh còn có sinh hoạt của các Nhóm Kinh Thánh, gồm có 3 nhóm. Hội Thánh đang đi theo khải tượng xây dựng Hội Thánh theo mô hình tế bào và đang hướng mọi sinh hoạt của các nhóm Kinh Thánh thành sinh hoạt của Nhóm Tế Bào. Ước mơ của Hội Thánh là tương lai 100% con dân Chúa đều sẽ tham gia trong một Nhóm Tế Bào. Hội Thánh đang kêu gọi sự kiêng ăn cầu nguyện để thực hiện từng bước mục tiêu này.

Advertisements