Lễ Ngũ Tuần 20.05.2018

Kính gửi quí vị Thân, tín hữu.
„Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất“  Công vụ các sứ đồ 1:8
Hội thánh Tin Lành Việt nam Stuttgart sẽ tổ chức Lễ ngũ Tuần vào ngày 20.05.2018, tại Lukaskirche Blumenstrasse 23, 70839 Gerlingen.
Diễn giả Mục sư Emmanuel Ndoma đến từ ủy ban truyền giáo liên văn hoá thuộc tỉnh Bayern (Referat Mission Interkulturell. Evang-Luth.Kirche in Bayern)
chúng tôi kính mời toàn thể quí vị thân và tín hữu đến tham dự lễ thờ phượng, sau buổi lễ Hội thánh có thông công cà phê bánh ngọt, rất vui mừng được đón tiếp quí vị.
Thân mến trong Chúa
Ms Nguyễn Đức Đảo

Thông báo thờ phượng ngày 22.04.2018

Anh chị em thân mến 
– Mục sư và BCH Hội thánh xin thông báo đến tất cả anh chị em tín hữu trong Hội thánh Stuttgart. Chúa nhật ngày 22.04.2018 Hội thánh sẽ không thờ phượng Chúa.
– Anh chị em có thể đến thờ phượng Chúa với Hội thánh Lukas 22.04., um 10.00 Uhr: KoKids Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Helsen, Pfr.in K.-Dorfi und Team)
Thân mến trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-su
Mục sư quản nhiệm
Nguyễn Đức Đảo