Thông báo thờ phượng ngày 22.04.2018

Anh chị em thân mến 
– Mục sư và BCH Hội thánh xin thông báo đến tất cả anh chị em tín hữu trong Hội thánh Stuttgart. Chúa nhật ngày 22.04.2018 Hội thánh sẽ không thờ phượng Chúa.
– Anh chị em có thể đến thờ phượng Chúa với Hội thánh Lukas 22.04., um 10.00 Uhr: KoKids Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Helsen, Pfr.in K.-Dorfi und Team)
Thân mến trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-su
Mục sư quản nhiệm
Nguyễn Đức Đảo

 

Advertisements